Candrbál

s TEXTILANKOU

7.5.2023 | nedeľa

o 19.00 hod.

Trenčín

Piano Club

Festival ?

10.6.2023

Hradište

Festival

Zbořilovy Milotice

18.6.2023

Milotice ČR

Na plný dych festival

24.6.2023 | sobota

o 18.00 hod.

Moravské Lieskové

Candrbál

s TEXTILANKOU

23.6.2023 | piatok

o 19.00 hod.

KD Poriadie | Myjava

Festival

8.7.2023 

Mikušovce

Zlatovský Festival

23.7.2023 | nedeľa

o 14.30 hod.

park Zlatovce

 

Drietomský festival

5.8.2023 | sobota

Drietoma

 

Nemšová

6.8.2023 | nedeľa

Nemšová

 

Festival ČR ?

2.9.2023 | sobota

ČR

 

Okolo Trenčína

22.10.2023 | nedeľa

o 14.30 hod.

ODA Trenčín

 

CD Textilanka 50

Nové CD TEXTILANKA z Trenčína pod názvom TEXTILANKA 50,

už v predaji.

Môžete objednávať na:

vlado.textilanka@gmail.com

CD podporili:

Textilanka Partneri 2